Informare generala privind protectia datelor cu caracter personal de catre Magic Dance


Confidențialitatea, securitatea și protecția datelor tale cu caracter personal sunt importante pentru noi –MAGIC DANCE S.R.L., (Magic Dancesau noi).

Prin urmare, asigurarea confidențialității și integrității datelor tale va fi o prioritate a Magic Dance și o preocupare constantă pentru noi. De aceea, ne străduim să prelucrăm datele tale cu caracter personal în conformitate cu principiile și în spiritul legislațieiîn materie aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Cui se adresează această informare? Am pregătit această informare pentru toate persoanele care au contact cu Magic Dance și ale căror date personale ajung să fie prelucrate de către noi. Indiferent dacă ești clientul nostru, partenerul nostru de afaceri, o persoană care ne contactează în diverse scopuri (de exemplu, pentru a solicita o ofertă din partea noastră) un actual, fost ori potențial angajat, un colaborator, ori pur și simplu un utilizator de Internet care accesează website-ul noastru, e util să parcurgi această informare.Te încurajăm să parcurgi mai întâi glosarul de la finalul acestei informări.

Ce conține informarea?Informarea generalăprivind protecția datelor cu caracter personal de către Magic Dance îți prezintă:

(a)            categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;

(b)            scopurile pentru care le prelucrăm;

(c)            în lumina acestor scopuri, temeiurile prelucrărilor;

(d)            terții către care am putea divulga datele;

(e)            durata prelucrării acestor date (perioada de stocare);

(f)             ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizezi datele;

(g)            drepturile tale în legătură cu prelucrarea datelor tale de către noi și modul în care le poți exercita;

(h)            detaliile la care ne poți contacta cu privire la protecția datelor tale cu caracter personal; și

(i)             situațiile în care se aplică această informare și modificările sale.

 

 1. Categorii de date. Scop. Temei

Mai jos, îți prezentăm fiecare situație în care Magic Dance ar putea folosi datele tale cu caracter personal, în funcție de categoria căreia îi aparții. Indiferent de categoria din care faci parte, te rugăm să consulți și punctul 1.8 de mai jos, care cuprinde informații cu privire la scopul și temeiul pentru care putem prelucra datele tale indiferent de categoria de persoane din care faci parte.

1.1           Ești client sau potențial client al Magic Dance?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru:

(i)             Furnizarea serviciilor noastre. Mai precis, vom utiliza datele tale pentru a-ți pregăti o ofertă (poate chiar personalizată), pentru a încheia și executa un abonament[1] încheiat cu tine, și pentru a ne asigura că îți furnizăm serviciile solicitate întocmai. În acest caz, temeiul prelucrării va finecesitatea încheierii și/ sau executării abonamentului.

(ii)            Comunicarea cu tine pentru rezolvarea problemelor tale. Mai precis, vom utiliza datele tale pentru a răspunde eventualelor tale solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le vei adresa.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea abonamentului sau, după caz, consimțământul tău (atunci când ne transmiți o solicitare, ești de acord să prelucrăm numele, prenumele tău, datele tale de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a îți putea transmite răspunsul nostru).

(iii)          Comunicare cu tine în scop de marketing.Pentru a îți trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, este necesar să prelucrăm datele tale cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor tale va fi întemeiată pe consimțământul tău de a primi astfel de comunicări de la noi.

Vom prelucra următoarele date care se referă la tine: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon.

1.2           Ești membru al personalului partenerilor noștri contractuali (companii care sunt partenerii noștri de afaceri)?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru:

(i)             Menținerea relației contractuale cu companiile pe care le reprezinți. Pentru a putea să colaborăm cu compania din care faci parte, va trebui să prelucrăm informații care te privesc. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii și de a ne asigura că celelalte companii execută, la rândul lor, acele contracte.

Vom prelucra următoarele date care se referă la tine: nume, prenume, poziție, angajator, număr de telefon, adresă de email.

(ii)            Comunicare cu tine în scop de marketing. Pentru a îți trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, este necesar să prelucrăm datele tale cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor tale va avea ca temei consimțământul tău de a primi astfel de comunicări de la noi.

Vom prelucra următoarele date care se referă la tine: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email.

1.3           Ești o persoană fizică cu care suntem în relații de afaceri?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

(i)             Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu tine. Este necesar să prelucrăm anumite informații care te privesc pentru a putea începe și menține colaborarea cu tine.

Vom prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email.

În acest caz, necesitatea încheierii/executării contractului cu tine va reprezenta temeiul prelucrării datelor tale cu caracter personal.

(ii)            Comunicarea cu tine pentru rezolvarea problemelor tale. Mai precis, vom utiliza datele tale pentru a răspunde eventualelor tale solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror alte întrebări pe care ni le vei adresa în decursul relației noastre.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu tine sau, după caz, consimțământul tău (atunci când ne transmiți o solicitare, ești de acord să prelucrăm numele, prenumele tău, datele tale de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a îți putea transmite răspunsul nostru).

1.4           Ești membru al personalului unei autorități publice?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi răspuns la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea.

Spre exemplu, va trebui să păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faci parte și semnătura ta în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem. De asemenea, dacă ne transmiți o solicitare de informații din partea autorității din care faci parte, îți vom prelucra datele (nume, prenume, poziție, angajator) pentru a răspunde cererii tale.

1.5           Ești un candidat pentru diferite posturi oferite de Magic Dance?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru desfășurarea procesului de recrutare.

Pentru a putea să ne facem o imagine despre cât de bine te-ai potrivi în cadrul Magic Dance, este necesar să prelucrăm datele incluse în CV-ul pe care ni-l transmiți. Aceste date vor include de regulă numele, prenumele, datele tale de contact (număr de telefon și adresă de email), experiența ta profesională, studiile tale și orice alte informații alegi să introduci în CV-ul tău și alte documente pe care le-am putea solicita de la tine. De asemenea, în cadrul interviului cu tine vom prelucra date cu caracter personal care se referă la tine, cum ar fi: preferințele tale profesionale, detalii cu privire la experiența și studiile tale care nu sunt incluse în CV-ul tău, așteptările tale în privința remunerației. Ca parte a procesului de angajare, îți putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, diplome etc.), care vor conține, și ele, date cu caracter personal.

În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrările datelor tale pe încheierea / executarea contractului de muncă, stagiu etc.

În situația în care îți vom cere să asiguri transmiterea către noi a unor scrisori de recomandare, vom prelucra date cu caracter personal referitoare la opiniile pe care autorii acelor recomandări le au despre tine. În acest caz, sursa datelor tale cu caracter personal vor fi persoanele respective. De asemenea, în acest caz vom prelucra date cu caracter personal privind autorii acelor scrisori (în temeiul consimțământului lor) și privind alte persoane identificate sau identificabile menționate în documentele respective (în temeiul intereselor noastre legitime).

1.6           Ești un vizitator al sediului sau al altor incinte ale noastre?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a obiectelor.

La recepție vom prelucra datele tale cu caracter personal incluse într-un act de identitate valabil. Este posibil să te întrebăm și despre scopul vizitei tale și numele persoanei pe care o vizitezi, tot în vederea asigurării securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre, în temeiul interesului nostru legitim.

1.7           Ești un vizitator al site-ului nostru sau ai interacționat cu vreunul dintre conturile noastre pe rețelele de socializare?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

(i)             Îmbunătățireaexperienței tale pe website-ul nostru. Pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ai exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosești, pentru a soluționa problemele pe care le-ai putea întâmpina la accesare, prelucrăm date precum: adresaIP; identificatori cookies; alți identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet și limba browser-ului; informații despre evenimentele survenite pe dispozitivul tău (de exemplu, erorile); informații cu privire la setările hardware ale dispozitivului tău; informații despre locul în care te afli când accesezi website-ul nostru.

Temeiul prelucrării va fi în cele mai multe cazuri consimțământul tău (în cazul în care nu este vorba despre servicii necesare pentru a îți oferi acces la website) sau interesul nostru legitim de ați oferi o experiență plăcută de navigare a website-ului nostru.

(ii)            Cunoașterea opiniilor tale pe care ni le comunici.De asemenea, atunci când postezi un comentariu sub una dintre postările noastre pe rețelele de socializare, apeși butonul Like, redistribui postarea noastră, ne transmiți un mesaj pe unul dintre conturile noastre, vom prelucra datele tale cu caracter personal pe care ni le-ai transmis(nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care ai întreprins-o – like / altă reacție sau conținutul comentariului tău).

În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrarea pe consimțământul tău.

În acest caz, ne vom întemeia prelucrarea pe interesele noastre legitime sau, după caz, îndeplinirea obligațiilor noastre legale.

1.8           Dacă ești în oricare dintre situațiile de mai sussau în alte situații

Putem, de asemenea, să prelucrăm datele tale pentru următoarele scopuri:

(i)             Comunicarea cu tine pentru rezolvarea problemelor tale. Mai precis, vom utiliza datele tale pentru a răspunde eventualelor tale solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le vei adresa.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea abonamentului/contractului cu tine (dacă există) sau, după caz, consimțământul tău (atunci când ne transmiți o solicitare, ești de acord să prelucrăm numele, prenumele tău, datele tale de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a îți putea transmite răspunsul nostru).

(ii)            Răspuns la solicitările autorităților sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să fim sub o obligație legală de a comunica datele tale către anumite autorități, de a stoca datele tale pe o anumită perioadă sau de a prelucra într-un alt mod datele tale. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale.

(iii)          Realizarea unor tranzacții, restructurări sau a altor operațiuni.În contextul unor tranzacții, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către potențiali achizitori sau consultanți ai acestora ori autorități, deși vom încerca să reducem pe cât posibil aceasta. În acest caz, prelucrarea va avea loc în temeiul intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale.

(iv)           Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane. Este posibil să prelucrăm datele tale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în cadrul acelor dispute. În această situație, vom prelucra datele tale cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

1.9           Despre datele terților

Dacă ne transmiți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții tăi, rudele tale, prietenii tăi etc.), te rugăm să te asiguri că i-ai informat despre scopul, motivul (temeiul: executarea contractului pe care l-ai încheiat cu ei, consimțământul lor etc.) și alte informații cu privire la modul în care le prelucrezi datele și că i-ai îndrumat spre această informare cu privire la modul în care Magic Dance prelucrează date cu caracter personal sau/ și că le-ai explicat prevederile acesteia.

De asemenea, ne vom îndeplini obligația de a informa respectivele persoane despre modul în care le prelucrăm datele, atunci când este cazul.

 1. Cui vom divulga datele tale

Ca regulă, nu vom divulga datele tale către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm să limităm accesul persoanelor din afara Magic Dancela datele tale cu caracter personal. Cu toate acestea, în anumite cazuri este posibil să fim nevoiți să divulgăm date care se referă la tine.

Putem divulga datele tale către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi, instanțe, autorități etc. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.

De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele date către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.

În toate aceste cazuri vom depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor tale le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor tale.

 1. în ce condiții am putea transfera datele tale către state terțe sau organizații internaționale

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele tale cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau către organizațiiinternaționale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele tale către vreuna dintre destinațiile de mai sus, te vom informa în avans despre decizia noastră.

 1. Cât vom păstra datele tale

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal potrivit prevederilor legale (inclusiv legislația protecției datelor cu caracter personal), perioada stocării fiind diferită în funcție de scopul pentru care le folosim și de categoria de date.

Există, de asemenea, situații în care legislația din alte domenii (cum ar fi normele de contabilitate sau arhivare) ne impune să stocăm datele dumneavoastră pentru o anumită perioadă de timp.

Acolo unde nu există o perioadă de stocare stabilită într-o lege, vom avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

 1. ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizezi datele

În cele mai multe cazuri, nu ai o obligație de a ne furniza datele tale cu caracter personal.

Totuși, dacă nu ne oferi datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să încheiem sau să negociem un abonament cu tine, să îți vindem produsele sau să îți prestăm serviciile noastre, să îți permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să îți răspundem la reclamanții sau solicitări ori să îți trimitem comunicări cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre care te-ar putea interesa.

 1. Inexistența unui proces decizional automatizat

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor tale (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la tine sau care să te afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 1. drepturile tale și cum poți să le exerciți

Dorim să fii conștient de drepturile tale și de maniera în care le poți exercita.

Drepturile tale:

Ai următoarele drepturi:

Cum îți poți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a îți retrage consimțământul, atunci când îți prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor tale de către noi, te rugăm să folosești oricând dorești detaliile de contact din secțiunea DETALIILE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos.

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor tale şi să facilităm exercitarea drepturilor tale.

 1. Datele noastre de contact

Dacă ai orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informații din această informare sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor talede către noi, te rugăm să nu eziți să ne contactezi oricând.

Ne poți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos; vom încerca să răspundem în timp util solicitării tale.

Datele noastre de contact

Denumire completă: Magic Dance S.R.L.

Adresă: București, Strada Justiției Nr. 54, Clădirea Ascensorul, etajul 3

Număr de telefon: 0724.984.993/0724.444.093

Adresă de email: AcademiaMagicDance@yahoo.com

Website: http://www.magicdance.ro/

 

 1. Când se aplică această Informare

Această informare generală se aplică în legătură cu prelucrarea datelor tale de către Magic Dance.

Această informare nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele postate pe website-ul noastru sau despre care te informăm în alt mod. De asemenea, această informare nu acoperă activitatea altor companii sau persoane care fac publicitate serviciilor sau produselor noastre ori care îți prelucrează datele în alt mod prin website-ul noastru sau pe rețelele de socializare în legătură cu conturile noastre.

 1. Modificările acestei politici

Este posibil să modificăm această politică. În astfel de cazuri, te vom informa în avans, prin postarea acestei politici pe website cu 15 zile înainte de intrarea sa în vigoare.

Vom posta această notă de informare și pe website-ul nostru, la link-ul următor: https://magicdance.ro/pages/informare-generala-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal-de-catre-magic-dance/

Această versiune a acestei politici intră în vigoare la 14.06.2018

 1. CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT ÎN ACEASTĂ NOTĂ

[1] Abonamentul poate să îmbrace mai multe forme, cum ar fi: contractarea de ședințe particulare, contractarea ședințelor de grup, contractarea unui număr predefinit de ore de dans (ex: abonament lunar de patru ședințe, abonament lunar de opt ședințe etc.);